Het plan voor een nieuwe wijk met bijna 1300 woningen tussen Heiloo en Limmen is door de Raad van State vernietigd. Verschillende omwonenden en organisaties hadden bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan Zandzoom van de gemeente Heiloo. De bezwaarmakers kregen op veel punten gelijk van de hoogste bestuursrechter. Volgens de gemeente is het plan nog te repareren, maar levert de uitspraak minimaal een jaar vertraging op.

Over vijf jaar hadden er 1265 nieuwe woningen moeten staan in het gebied ten zuiden van de Vennewatersweg in Heiloo, maar het plan Zandzoom gaat voorlopig niet door. De Raad van State acht de meeste bezwaren van particulieren en bewonersorganisaties tegen het bestemmingsplan gegrond.

Bezwaarmakers zijn omwonenden, bewoners van de Stationsweg in Heiloo en de Stichting Heilloze Weg. Veel bewoners van het gebied vreesden voor aantasting van hun woon- en leefomgeving. Ze werden op veel punten in het gelijk gesteld. Zo is de stichting bang dat de realisatie van het plan negatieve gevolgen zou hebben voor de natuur in het nabijgelegen Noordhollands Duinreservaat. De bestuursrechter is van mening dat zorgvuldiger in kaart moet worden gebracht wat voor effect de bouw op het gebied zou kunnen hebben. Ook is het bestemmingsplan volgens de Raad van State te globaal door de opsplitsing is diverse gedeelten.

Daarnaast zijn ook de gevolgen voor het verkeer onvoldoende in kaart gebracht en is de gemeente er ten onrechte vanuit gegaan dat de aansluiting op de A9 er komt. De Vereniging Bewonersbelangen Stationsweg Heiloo vreesde voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum zolang die aansluiting A9 er nog niet is, en krijgt hierin gelijk. Volgens de gemeente betekent dit uitstel, maar geen afstel. Reparatie van het bestemmingsplan zal minimaal nog een jaar duren. "We vinden het heel teleurstellend", zegt wethouder Rob Obdam. "Er is een grote behoefte aan woningen. Mensen die enthousiast waren, moeten nog iets meer geduld hebben."
Pin It